Forside

Havnen

Om foreningen

Bli medlem

Besøkende

Bilder

Kontakt oss

Linker

 

 PRISER 2017
 

Medlemskontingent – ordinære medlemmer, pr år

kr 450,-

 

Havneavgift ordinære medlemmer,

kr. pr. breddemeter bryggeplass
Kaiplass/lengdemeter, 80 % av breddem. pris.

kr 600,-

 

Medlemskontingent medlemmer næring, pr år

kr 800,-

 

Havneavgift medlemmer næringsbåter,

kr. pr. breddemeter bryggeplass

kr 1200,-

 

Depositum for båtplass

kr 35 000,-

 

Utstyrsavgift for måler elektrisk energi

kr 5 000,-

 

Månedsleie for båtplass for andre uten fast tildelt plass:

Båter under 6 m

Båter 6 til 10 m

Båter over 10 m

Medlemmer på prioritert venteliste (innbet. depositum) gis 50 % rabatt på årsleie.

 

kr 1000,-

kr 1500,-

kr 2000,-

Årsleie medlem

kr 10 000,-

kr 15 000,-

kr 20 000,-

Leie av redskapsbod, pr år

kr 600,-

 

Pålegg hvis båtforeningen må montere fleksible elementer på fortøyning

kr 2000,-

 

Døgnpris gjesteplasser under/over 40 fot

kr 150,- / 200,-

 

Bruk av vaskemaskin og tørketrommel

kr 50,-

 

Kran, opp og ut, for medlemmer med båtplass i havnen

kr 1000,-

 

Kran, opp og ut, for medlemmer uten båtplass i havnen

kr 1500,-

 

Kran, opp og ut, for ikke medlemmer.

kr 2000,-

 

Kran, opp eller ut; tillegg for lørdag ettermiddag, natt, søndag, høytids- og helligdager

kr 500,-

 

Avgift for opptak der ekstern kran nyttes, men båtforeningens område/utstyr brukes

50% av normal

 

Døgnpris ut over 3 værsdager til vårpuss på land

kr 50,-

 

Vinteropplag på land, ekskl. kranleie, for båter med plass i havna

kr 1000,-

 

Vinteropplag for båter utenfor havna

kr 2000,-

 

Strøm til båter levert over måler (over 3 dager)

Tariffpris

 

Båtfeste avgift (engangs, betales ikke tilbake)

kr 10 000,-

 

Ny båtfesteavgift etter års opphør av medlemskontingent

1 år

 

Bruk av rampe for båtopptrekk, pr gang, gjelder ikke for medlemmer

kr 50,-

Betalingsboks ved rampe

 

 

kontakt oss: Trykk her for å finne mail adressene til styremedlemmene